Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Threema

NSW83KV2
42AE2V29

Kontaktujte nás
Zanechejte nám svůj kontakt, ozveme se Vám zpět
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
výhody a nevýhody sro

Výhody a nevýhody SRO

autor: | Kvě 8, 2021 | O podnikání

Výhody a nevýhody sro

Výhody a nevýhody sro jsou víceméně vyrovnané. Nejspíš nejznámějším typem obchodních společností je „společnost s ručením omezeným”. U této společnosti je minimální vklad společníka podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 1 Kč. Může to být ale samozřejmě více. Celková výše základního kapitálu tedy může činit i onu jednu korunu, ale v praxi to bývá více. Dříve se uvádělo 200 000 Kč, což už podle novely zákona neplatí. Z tohoto vkladu se následně hradí případné závazky, dluhy, pohledávky či jiné finanční obligace firmy, pokud dojde k jejímu zániku. Ručení je tedy omezené do výše základního kapitálu (proto společnost s ručením omezeným). Společnost s ručením omezeným může být založena jedním až padesáti společníky. Podle toho se také odvíjí celková výše základního kapitálu do firmy. Založení s.r.o. probíhá sepsáním zakladatelské listiny v případě jednoho společníka nebo společenskou smlouvou v případě většího počtu společníků.

výhody a nevýhody sro

Výhody a nevýhody sro – proč založit sro

Výhody a nevýhody sro jsou asi nejčastěji řešeným problémem. Obliba společností s ručením omezeným v České republice stále roste a je zapříčiněna hned několika benefity. Stále více podnikatelů volí tuto možnost pro vyšší důvěryhodnost v porovnání s podnikajícími fyzickými osobami. Rozdílem a nesporným přínosem s ohledem na jiné formy podnikání je také omezené ručení, kdy společníci ručí za závazky jen do výše nesplaceného základního vkladu. Každá zakládající firma si musí zvolit obchodní název a sídlo, což v porovnání s podnikajícími fyzickými osobami, které si nemohou zvolit libovolný název a jejich sídlo bývá často v místě trvalého pobytu, působí mnohem důvěryhodněji a ono sídlo zcela jistě i profesionálně.

Výhody a nevýhody sro – 8 výhod

Výhody a nevýhody sro stojí zato pořádně zvážit. Jedná se o nečastější formu podnikání.

1. Omezené ručení

V porovnání s osobami samostatně výdělečně činnými ručí společníci jen do výše nesplaceného vkladu, jelikož se závazky vztahují ke společnosti jako celku. V případě, kdy by společnost neprosperovala, se nemusí společníci obávat ztráty svého majetku.

2. Menší finanční zátěž při založení společnosti

Založení firmy představuje menší finanční zátěž, jelikož zákon zde stanovuje minimální výši základního kapitálu na 1 Kč.

3. Prestiž

Založení s.r.o. jakožto právnické osoby může v očích obchodních partnerů, dodavatelů a zejména zákazníku působit seriózněji a důvěryhodněji, než podnikající fyzická osoba. Můžete se také dočkat lepší pozice v rámci výběrových řízení, která jsou pod záštitou státních úřadů či jiných firem.

4. Pojištění

Pojištění je v případě společnosti s ručením omezeným hrazeno za zaměstnance daňově uznatelným základem. Právnické osoby musí hradit pouze daň z příjmů ve výši 19 % a srážkovou daň, která se dělí mezi jednotlivé společníky a představuje zatížení ve výši 15 %. Společníci mají lepší možnost optimalizovat daně.

5. Možnost prodeje

U fungujících firem platí, že jejich hodnota se časem zvyšuje a tím se firma stává i velmi atraktivní. Buduje obchodní jméno a historii, čímž také zvyšuje svůj kredit. Firmu je možné prodat jednateli, dalším společníkům nebo předat potomkům.

6. Možnost volby obchodního jména

Zakladatelé firmy si sami volí libovolný obchodní název a mohou se tak lépe zaměřit na propagaci a budování značky.

7. Není nutné vytvořit webové stránky

Společnosti s ručením omezeným nemají povinnost při založení vytvořit vlastní webové stránky. Díky tomu mohou především v začátku podnikání ušetřit a vyhnout se zbytečným výdajům pakliže pro své fungování tvorbu stránek nepovažují za klíčovou.

8. Počet zakladatelů

Zákon nestanovuje minimální ani maximální počet zakladatelů. Je tedy na zvážení každého, jestli se do podnikání chce pustit sám, nebo s dalšími lidmi.

Výhody a nevýhody sro – 5 nevýhod

Výhody a nevýhody sro jsou dosti vyrovnané. Zde je několik nevýhod.

1. Názorové neshody společníků

Výhody a nevýhody sro jsou bohužel často definovány tímto problémem. Pokud se na založení společnosti s ručením omezeným podílí více společníků, může lehce dojít k situaci, kdy bude mít každý z nich jiný názor na důležitou otázku fungování společnosti. Takové neshody pak mohou vést i k zániku společnosti.

2. Administrativní zátěž

Spolu se založením s.r.o. je spojena i administrativa, která mnohdy může zabírat více času, než si společníci před samotným vznikem společnosti mysleli. Samozřejmě je možné papírování outsourcovat na externí dodavatele, ale pak je nutné počítat i s penězi, které bude nutné na tuto službu vynaložit.

3. Existence datové schránky

Mezi výhody a nevýhody sro sporně patří i povinnost mít datovou schránku. Po vzniku je společnosti automaticky přidělena datová schránka, která slouží primárně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Na druhou stranu má tento bod i výhodu, jelikož spolu s ním odpadá i problém, zdali veškeré písemnosti zasílat na adresu sídla firma či jinou nahlášenou adresu.

4. Vysoké poplatky za změnu

Pokud se po založení společnosti rozhodnete pro změnu adresy sídla firmy nebo chcete změnit či rozšířit podnikání, připravte se na to, že zaplatíte nezanedbatelné částky.

5. Ručení

Společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně až do výše nesplacených vkladů. Problém nastává již v momentě, kdy vklad nesplatí jen jeden ze společníků.

Partneři.

+
*
*
*

Převzetí zadlužené firmy

Výhody a nevýhody OSVČ

Výhody a nevýhody OSVČ

Výhody a nevýhody OSVČ V této kapitole naleznete přehled těch nejvýraznějších kladů a záporů, které se pojí s prací na živnost Jaké tedy jsou výhody a nevýhody OSVČ ? Podnikání vám může nabídnout neomezený prostor pro vaši originalitu, kreativitu a tvořivost. Energii,...

Výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti Výhody a nevýhody akciové společnosti oproti jiným formám podnikání. Stejně jako tomu je u všech forem podnikání, výhody a nevýhody mají i akciové společnosti. Definice akciové společnosti vhodná pro kapitálově náročné projekty....

Odpovědnost jednatele.

Odpovědnost jednatele.

Odpovědnost jednatele. Ručení jednatele a společníka za závazky v s.r.o. Odpovědnost jednatele. V zásadě denně se setkáváme s dotazy našich klientů, jak je to vlastně s jejich odpovědností za závazky společností s ručením omezených (dále jako „SRO“), ve které působí...