Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Threema

NSW83KV2
42AE2V29

Kontaktujte nás
Zanechejte nám svůj kontakt, ozveme se Vám zpět
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti

autor: | Kvě 19, 2021 | O podnikání

Výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti oproti jiným formám podnikání. Stejně jako tomu je u všech forem podnikání, výhody a nevýhody mají i akciové společnosti.

Definice akciové společnosti

  • vhodná pro kapitálově náročné projekty.
  • anonymita akcionářů v OR, za předpokladu, že spol. má více jak jednoho akcionáře.
  • image silného a stabilního obchodního partnera.
  • vysoký základní vklad
  • neomezený počet akcionářů
  • akcionář a.s. neručí za závazky

výhody a nevýhody akciové společnosti

Výhody a nevýhody akciové společnosti – 7 výhod a.s.

Výhody a nevýhody akciové společnosti jsou dosti vyrovnané. Zde jsou ty hlavní výhody akciové společnosti.

1. Ručení

Nespornou výhodou založení a.s. je skutečnost, že jednotliví akcionáři neručí vůbec za závazky společnosti a nemusí se tedy obávat ztráty svého vlastního majetku, pokud by společnost neprosperovala.

2. Řízení společnosti

Zakladatel má možnost si sám zvolit způsob, jakým bude společnost řídit. Volit může mezi dualistickým a monistickým modelem, což mu dává především prostor k zajištění lepší struktury obchodního vedení společnosti.

3. Zastupitelnost

K založení akciové společnosti je potřeba minimálně dvou osob, což v případě nepřítomnosti jedné z nich zajišťuje vzájemnou zastupitelnost za předpokladu, kdy obě mají stejné pravomoci.

4. Budoucí převod

Akciová společnost, jakožto samostatný subjekt, umožňuje fungování společnosti i poté, co už zde nejsou původní zakladatelé. Ke splnění požadavků k převedení či prodeji společnosti je nutné splnit jen několik málo administrativních požadavků.

5. Koupě již existující společnosti

Možnost, kterou jistě ocení ti, kteří chtějí s byznysem co nejdříve začít a zároveň se vyhnout počáteční administrativě spojené se založením nové společnosti. Obzvlášť v oblibě jakou ready-made společnosti, které jsou již založené, ale zároveň se s nimi nikdy nepodnikalo a tudíž na sebe nemají navázané ani žádné závazky.

6. Prestiž

Jistota velké prestiže vzhledem k tomu, že k založení akciové společnosti musí společníci disponovat milionovými částkami. Taková společnost u obchodních partnerů, dodavatelů i zákazníků jistě budí důvěryhodnost. Zároveň firma disponuje větším množstvím finančních prostředků, což může být především v jejím začátku výhodné a žádoucí.

7. Stabilita společnosti

Vzhledem k tomu, že samotný vznik společnosti je spjat s akciemi, které jsou zakoupeny různými podílníky, je tím zajištěna její relativní stabilita. Při změnách majitele jednotlivých akcií nedochází ke změnám uvnitř firmy.

Výhody a nevýhody akciové společnosti – 4 nevýhody a.s.

Výhody a nevýhody akciové společnosti je třeba dobře zvážit. Zde jsou ty nejzásadnější nevýhody akciové společnosti.

1. Kapitálová náročnost

Abyste mohli založit a.s., musíte disponovat mnohem vyšším kapitálem, než je tomu v případě společnosti s ručením omezeným. Konkrétně se jedná o 2 miliony korun. Vedle finanční náročnosti je založení také časově náročné.

2. Splacení hodnoty akcií

Zákon vyžaduje, aby pro založení společnosti bylo splaceno 30 % účetní či jmenovité hodnoty upsaných akcií a případné emisní ážio. Lhůta splacení vkladu může být upravena stanovami, ale k samotnému splacení musí dojít nejpozději v den podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

3. Webové stránky

Zákon stanovuje, že akciová společnost musí disponovat internetovými stránkami. Akciové společnosti jsou povinny veřejně publikovat a informovat o stavu společnosti širokou veřejnost, pro kterou je přístup zajištěn zdarma.

4. Informace

K dispozici je menší množství informací o vlastnících v obchodním rejstříku.

Partneři.

+
*
*
*

Převzetí zadlužené firmy

Výhody a nevýhody OSVČ

Výhody a nevýhody OSVČ

Výhody a nevýhody OSVČ V této kapitole naleznete přehled těch nejvýraznějších kladů a záporů, které se pojí s prací na živnost Jaké tedy jsou výhody a nevýhody OSVČ ? Podnikání vám může nabídnout neomezený prostor pro vaši originalitu, kreativitu a tvořivost. Energii,...

Výhody a nevýhody SRO

Výhody a nevýhody SRO

Výhody a nevýhody sro Výhody a nevýhody sro jsou víceméně vyrovnané. Nejspíš nejznámějším typem obchodních společností je „společnost s ručením omezeným”. U této společnosti je minimální vklad společníka podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 1 Kč. Může...

Odpovědnost jednatele.

Odpovědnost jednatele.

Odpovědnost jednatele. Ručení jednatele a společníka za závazky v s.r.o. Odpovědnost jednatele. V zásadě denně se setkáváme s dotazy našich klientů, jak je to vlastně s jejich odpovědností za závazky společností s ručením omezených (dále jako „SRO“), ve které působí...