Zadlužená firma ?

Převzetí zadlužené firmy.

Zadlužená firma Vás táhne ke dnu ?
Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu.
Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí

jak se zbavit nevýdělečné firmy
Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Threema

NSW83KV2
42AE2V29

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Zadlužená firma

Je vaše firma ZADLUŽENÁ ?

Převzetí zadlužené firmy

Převzetí se závazky

Převezmeme Vaši zadluženou firmu v jakémkoli stavu

S garancí převzetí závazků podrobným předávacím protokolem, podepsaným novým jednatelem

Zadlužená firma?

Převzetí zadlužených firem

Vaši zadluženou firmu převezmeme se všemi závazky, s garancí převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem a jednatelem.

1. Kontaktujte nás

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Napište nám

2. Zavoláme Vám

Ozveme se zpět, probereme základní věci a domluvíme si schůzku

3. Sejdeme se

Sejdeme se, navrhneme Vám řešení celé situace a cenu.

4. Vyřešíme

Zrealizujeme, včetně přípravy dokumentace, s maximální diskrétností.

Převezmeme zadluženou firmu

Likvidace zadlužené firmy

Pomoc zadluženým firmám

Má Vaše zadlužená firma problémy ?

Vaši firmu IHNED převezmeme !

  • Drtí vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů ?
  • Zaznamenali jste v poslední době prudký pokles zisků ?
  • Zbavte se zadlužené firmy dokud je čas !
  • Čas hraje v tomto případě ve váš neprospěch !

Odkup či převzetí firmy, společnosti s.r.o., nebo a.s., je nejrychlejší a nejlevnější legální způsob ukončení podnikání.

Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet. Celý proces přepisu / převzetí zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní.

Ukončete Vaši podnikatelskou činnost již dnes.

Řešení zadlužené firmy.

rychle, kvalitně, levně, profesionálně, diskrétně, bez „bílých koní“, legálně

Zjistili jste, že zadlužení Vaší firmy stouplo natolik, že již nemá smysl do ni lít další peníze, čas a energii ? Právě přemýšlíte co dál. Hledáte řešení co se zadluženou firmou. Najít dalšího investora ? Zlikvidovat ? Vyhlásit úpadek a jít do insolvence ?

1. Zadluženou firmu IHNED převezmeme.
Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

ZADLUŽENOU firmu převezmeme se všemi závazky a pohledávkami

2. ZMĚNY ve společnosti
ZMĚNY ve společnosti provedeme dle dohody a NEPODCENÍME ani komunikaci s věřiteli. Pokud si to budete přát, můžeme změnit sídlo i název Vaší firmy. Ihned po zápisu do rejstříku, který provádíme většinou přímým zápisem, převezmeme datovou schránku společnosti a začínáme komunikovat s věřiteli.

Komunikace s věřiteli a úřady

se nesmí přerušit ! To je často nejzásadnější a nejvíce opomíjená chyba !

3. Podrobný předávací protokol
Podrobný předávací protokol funkce jednatele je velmi důležitý. Často se podceňuje i formální předání společnosti. My však spolu sestavíme podrobný předávací protokol předání funkce jednatele, ve kterém předáte svou funkci bez ohledu na fyzický stav co nejpodrobněji a nejúplněji.

Předání funkce jednatele

Právě předávací protokol bude zárukou Vaší ochrany jako odvolaného jednatele. Není dobré jej podcenit !

4. Likvidace zadlužené společnosti

Profesionálně zlikvidujeme. Po kompletním předání funkce jednatele, a po valné hromadě a zápisu do o.r., rozhodne nový jednatel společnosti o zrušení firmy likvidací a jmenuje likvidátora.
Ten pak začne konat vše potřebné k likvidaci firmy.

Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Threema
NSW83KV2
42AE2V29
Řešení zadlužené firmy

Máte zadluženou firmu ?

Převzetí zadlužené společnosti - cena ?

Nevíte co se zadluženou firmou ? Přepište ji na nás. V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma). Obecně můžeme říci, že částka za převzetí/odkup společnosti a její následnou likvidaci, začíná na částce 35 000 Kč, v ceně jsou již zahrnuty veškeré poplatky, valná hromada i nové sídlo.

Ručení jednatele, společníka ?

Negativní následky v podobě případného ručení jednatele za závazky společnosti jsou v rámci naší služby právně ošetřeny. Převod podílu na společnosti lze dle zákona učinit kdykoliv v rámci její právní existence. Závazky společnosti se však nepojí s podílem na společnosti, ale se společností jako takovou (identifikovanou číslem – IČO). Pokud má být převod společnosti včetně závazků, pohledávek a dalších aspektů právně ošetřen, je potřeba dalších dokumentů, které podrobnosti převodu specifikují. Samotná změna údajů na obchodním rejstříku nestačí. Veškerá dokumentace je součastí našeho právního servisu.

Jak dlouho vše trvá ?

Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika).

Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.Co se zadluženou firmou Vás již nemusí trápit.

Rychlost zápisu změn v rejstříku ?

Převedení společnosti je právní úkon s následným notářským ověřením jehož základem je podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu. Dále převod pokračuje rozhodnutím společníka nebo valné hromady o změně jednatele, případně názvu a sídla společnosti. Nový statutární orgán (jednatel společnosti) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Vše provádíme u notáře, s důrazem na přímý zápis do obchodního rejstříku. Od notáře odcházíte s novým výpisem z o.r. .

Zbavte se zodpovědnosti převodem zadlužené firmy

Členové statutárního orgánu mají povinnost s péčí řádného hospodáře učinit vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace.Ulehčíme Vám rozhodování co se zadluženou firmou.

Co se zadluženou firmou – nařízení likvidace

Pokud by soud rozhodl, že je společnost v úpadku, že je zadlužená firma a že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení úpadku, může za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinností obchodní korporace (§ 68 ZOK).

Správce je pak oprávněn požadovat po členech statutárního orgánu prospěch, který na základě smlouvy o výkonu funkce získali za poslední dva roky (§ 62 ZOK).

Kdy přichází ručení ?

Zcela nezávisle na insolvenčním soudu v samostatném řízení se insolvenční správce nebo kterýkoliv věřitel může domáhat po soudu určení toho, že člen odpovídá za splnění závazků korporace.

V průběhu insolvence může insolvenční soud také rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, která se dostala do úpadku, nesmí vykonávat obdobnou funkci v jakékoli jiné obchodní korporaci po dobu tří let od právní moci rozhodnutí a dochází tak k jeho „diskvalifikaci“ (§ 64 ZOK).

Zákonodárství

Platné zákony dávají věřitelům nástroje, jak po jednatelích a členech představenstva vymáhat pohledávky. Ze samotného insolvenčního řízení dostane věřitel obvykle zpět jenom tři až pět procent svých pohledávek. Nelze se proto divit, že věřitelé vymáhají dluhy nejen po společnostech, které většinou nemají majetek, ale i od členů statutárních orgánů.

Připravíme smluvní dokumentaci k převzetí firmy

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čemž se sestavuje předávací protokol.

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

  1. Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
  2. Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
  3. Mimořádná účetní uzávěrka
  4. Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
  5. Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
  6. Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení

Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

NEJLEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ

Přepis firmy na nového vlastníka je rychlým, legální a NEJLEVNĚJŠÍ řešení co se zadluženou firmou.

Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní.

V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci.

PROFESIONÁLOVÉ DO ZADLUŽENÉ FIRMY

Přemýšlíte-li co se zadluženou firmou, obraťte se na nás. Naše firma disponuje letitými zkušenostmi na poli odkupu společností, a proto Vám dokážeme nabídnout ty nejlepší ceny na trhu. S námi však získáte mnohem víc než výhodnou cenu. Dostanete příležitost znovu se bez starostí nadechnout a začít znovu, protože právní odpovědnost bude od podpisu smlouvy na nás!

SNADNO A LEGÁLNĚ KDYŽ JE ZADLUŽENÁ FIRMA

Pokud vaše firma nemá nemovitosti nebo velký majetek, který by mohl být použitý v průběhu insolvence pro uspokojení věřitelů, je nejjednodušší se firmy zbavit převodem na jiného společníka a změnit jednatele. Z praxe vyplývá, že 90% společností nemá ani na úhradu nákladů insolvence a končí právě tímto způsobem.

Převzetí zadlužené firmy a její likvidace, nikdy nebylo snadnější.

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro Co je likvidace společnosti sroJak bude probíhat likvidace společnosti sro1 - Příprava likvidace společnosti sro2 - Valná hromada3 - Průběh likvidace4 - Ukončení likvidaceLikvidace společnosti sro – činnost likvidátoraKontaktujte nás...

číst více
Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu ? Jak zlikvidovat firmu může být někdy velmi důležitá otázka. Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný. Podle dostupných analýz je v České republice přibližně...

číst více
Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

číst více